Udstillinger

RØMØ LOKALMUSEUM

SØFART OG HISTORIE
Rømø Lokalmuseum


udstiller i Nationalmuseets Kommandørgård


i Toftum på Rømø


  Mange har en fornemmelse af Rømøs glorrige fortid og ved, at øen gennem århundreder

var domineret af jagten på havets rigdomme, der også gav guld i kassen til øboerne og

medførte, at den lille ø blev internationalt dominerende indenfor fiskeri og søfart.

Men få  kender historien om den farlige færd på havene, omskiftelserne i fiskeriet,

øboernes omstillingsevne og iderigdom efterhånden som livsbetingelserne ændredes. 

Rømø Lokalmuseum har til formål at formidle viden om Rømøs historie, befolkningens

levevis og erhverv og ikke mindst dens evne til at klare sig i gode såvel som i dårlige tider.


 

Nationalmuseets dejlige museumsgård, "Kommandørgården" på Rømø ligger som et

  vartegn for den rigdom Rømøs kommandører hjembragte bl.a. til byggeri af imponerende gårde.


 


   Nationalmuseet og Rømø Lokalmuseum har indledt et spændende samarbejde, hvor

museet i Kommandørgårdens lade fra påsken 2012 viste sin første udstilling.


   Klik på linket "udstillinger 2012 -14".I vinterperioden 2012-2013 blev udstillingen, udlånt til Åbenrå Søfartsmuseum,

der er en afdeling under Museum Sønderjylland.


Her kunne den ses fra den 12. januar frem til den 10. marts 2013, og blev en stor succes.

Fra påsken 2013 var udstillingen igen på plads på Kommandørgården på Rømø.


Se mere info på www.museum-sonderjylland.dk


Fra 2013 kunne man med fint resultat scanne QR tags ind på smartphones for at høre

lydfilerne til plancherne, idet Rømø Lokalmuseum havd fået indlagt trådløst internet på kommandørgården.


16.maj 2015 blev den nye udstilling "Rømøs kommandører"

åbnet med adgang til lydfiler på dansk,tysk og engelsk.


Til påsken 2020 indvies den nye udtilling "Strandinger og Forlis ved Rømø"Åbningstider på Kommandørgården:


Påske

Åben hver dag kl. 10-15


Sommer

1. maj - 30. september: Tirsdag - Søndag kl. 10 - 17 (Mandag lukket)


Efterår

1. oktober - 31. oktober: Tirsdag - Søndag kl. 10 - 15 (Mandag lukket)     Webmaster Bent Meng Larsen bela@romo-lokalmuseum.com - © Rømø Lokalmuseum 2019