Bestyrelsen

RØMØ LOKALMUSEUM

SØFART OG HISTORIE
Bestyrelsen:


Formand:

Flemming Thrane


Næstformand:

Kirsten D. Rasmussen


Sekretær:

Grethe H. Bielefeldt


Kasserer:

Frede Sørensen


Øvrige medlemmer:

Mary-Anna Wraae Larsen

Peter Petersen

Bent Meng Larsen


info@romo-lokalmuseum.com


Tlf. 40427671Webmaster Bent Meng Larsen bela@romo-lokalmuseum.com - © Rømø Lokalmuseum 2019