Bestyrelsen

RØMØ LOKALMUSEUM

SØFART OG HISTORIE

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Formand:

Flemming Thrane

 

Næstformand:

Kirsten D. Rasmussen

 

Sekretær:

Grethe H. Bielefeldt

 

Kasserer:

Frede Sørensen

 

Øvrige medlemmer:

Mary-Anna Wraae Larsen

Peter Petersen

Bent Meng Larsen

 

info@romo-lokalmuseum.com

 

Tlf. 40427671

 

 

Webmaster Bent Meng Larsen bela@romo-lokalmuseum.com - © Rømø Lokalmuseum 2011